Επιχειρηματική διπλωματία: H διπλωματία ως μέσο ενδυνάμωσης και διεθνοποίησης των ΜμΕ

«SME’s Diplomacy Greece» η πρώτη καμπάνια στην Ελλάδα που απευθύνεται στις ΜμΕ και προσπαθεί να τις παρακινήσει να εφαρμόσουν πρακτικές … Συνεχίστε να διαβάζετε το Επιχειρηματική διπλωματία: H διπλωματία ως μέσο ενδυνάμωσης και διεθνοποίησης των ΜμΕ.